Massage SamtalSamtal

Funderar du på att gå i terapi?
Kanske har du behov att prata med någon?

Det kan finnas många anledningar till att man söker sig till en terapeut.

Några av dem kan vara det här.
Längtar du efter att utvecklas som människa.
Vill du öka din medvetenhet om dig själv, dina behov och dina drivkrafter?
Sliter du med problem i förhållande till dig själv, din partner, vänner eller dina kolleger?
Mycket stress, existentiella funderingar, dålig självkänsla, oro, nedstämdhet, ångest ,sorg eller du kanske 
vill komma till rätta med något i vardagen?

Gestaltterapi är inte en terapi för att anpassa människor till ett visst system, det är en terapi som har självförverkligande som mål. Terapin handlar i första mötet om att skapa ett ömsesidigt tillitsförhållande.
Jag vill gärna veta lite om hur det kommer sig att du valt att uppsöka terapi, vem du är och vad du önskar.
Du får möjlighet till att möta mig, märka hur jag arbetar, och genom det ta ställning till om detta passar just för dig.
Jag finns där som både yrkesperson och medmänniska.

Det innebär bl.a.
Att jag kan dela med sig av egna erfarenheter och känslor som kommer upp i mötet om det bedöms vara av värde för dig. Om båda tror på ett framtida samarbete, avtalar vi en fortsättning. Tystnadsplikt är en självklarhet.

Arbetet inriktas på självkännedom, att hitta mer av dina egna resurser.
Att bli mer av den just Du är.

Gestaltterapi är en humanistisk och holistisk terapiform. Kroppen är lika viktig som tankar och känslor.


Jag heter Ingalill Ask och har lång erfarenhet av terapiarbete.
Mitt stora intresse för livsfrågor och en nyfikenhet på livet har gjort att jag valt att arbeta med människor.
Att växa upp som människa är en livslång process med möjligheter och utmaningar.

Som Terapeut är jag intresserad av:
Människans inneboende möjligheter till växt, ”att bli den du är”
Att vägen till förändring går igenom att lära känna sig själv bättre.

Examinerad Gestaltterapeut på NGI 4 år
- Nordisk Gestaltinstitut i Danmark. 
- Diplomerad Friskvårdsterapeut GGI, Göteborgs Gymnastiska institut.
- Utbildad Lifedancingpedagog.
- Min inriktning är på individ, grupper och parterapi.

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv.
Sören Kierkegaard