Naturreservatet Nääs slott Nääs fabriker Bruksorten Tollered Kayakomat Gotaleden Öijared golfSäveåns naturreservat är ett fantastiskt område som du går på endast tio minuter från Mariehöjd. Genom reservatet går en en led på ca fem kilometer, du når leden från både Floda station och Stenkullen station. Under vandringen kan du bara njuta av den vackra naturen eller titta på forsärla och strömstare som är karakteristiska fåglar i forsar och strömmar. I dalgången finns alskogar och andra ädellövträd men också öppnar avsnitt med betesmark. Området är perfekt för picknick.

Den öring som finns i forsarna är så kallad  strömlevande öring av en ursprunglig stam. Men vill du fiska krävs ett fiskekort.